Lend-Lease dla Związku Sowieckiego 1941-1945
wystawa czasowa
12.03–31.10.2024

Lokalizacja: bunkier nr 4

Ekspozycja „Lend-Lease dla Związku Sowieckiego 1941-1945” dotyczy raczej mało znanego w naszym kraju aspektu historii II wojny światowej. Choć w jej tytule jest mowa tylko o pożyczce i dzierżawie, ustawa Lend-Lease Act uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w marcu 1941 r. z myślą o Wielkiej Brytanii, pozwalała udostępniać innym rządom dowolne produkty ze sfery obronności w dowolny sposób. Plansze wielkoformatowe na ścianach pomieszczenia zawierają podstawowe informacje o wielkości pomocy. Opisane zostały również trasy, jakimi docierały z USA do ZSRS tysiące czołgów, samolotów, traktorów, lokomotyw i wagonów, a także m.in. miliony opon i par butów. Częścią ekspozycji są atrapy konserw i opakowań racji jedzeniowych, symbolizujące wielkość dostaw produktów spożywczych. Dla Związku Sowieckiego, który w latach 1941-1942 utracił ogromną część swych zbiorów, zwierząt hodowlanych i ziem ornych, miały one być może jeszcze większe znaczenie, niż dostawy uzbrojenia.