Lata 70, lata 80afisze informacyjne i plakaty z lat 70. i 80. XX w.
wystawa czasowa
09.07.2021–10.08.2021

Ratusz, Galeria Ratuszowa

Ekspozycja plakatów oraz afiszy informacyjnych promujących imprezy plenerowe oraz wydarzenia o charakterze kulturalno-społecznym odbywających się w Lubinie oraz innych miejscowościach Zagłębia Miedziowego w latach 70. i 80. XX wieku. Z prezentowanych druków akcydensowych można było się dowiedzieć m.in. jakie wydarzenia w 1976 roku znajdowały się w ofercie legnickiego „Święta Gazety Robotniczej” oraz jak wyglądał program zorganizowanych w Lubinie w 1980 roku imprez kulturalnych z okazji „Dnia Międzynarodowej Solidarność Wszystkich Ludzi Pracy”. Uzupełnieniem ekspozycji był zestaw użytkowego szkła kryształowego z okresu PRL-u. Zobaczyć można było popularne wówczas wazony, popielnice, tace… wykonywane m.in. w Hucie Szkła Gospodarczego „Sudety” w Szczytnej czy w piechowickiej Hucie Szkła „Julia”.