KresyZiemie Wschodnie Rzeczypospolitej
wystawa czasowa
23.02–26.03.2023

Ratusz, Galeria Ratuszowa

Historia ziem wschodnich Rzeczypospolitej oraz ich bogate dziedzictwo kulturowe to motywy przewodnie wystawy „Kresy – Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej”. Ekspozycja przygotowana została przez Instytut Pamięci Narodowej (Referat Edukacji Narodowej w Bydgoszczy). Do jej realizacji wykorzystano fotografie ze zbiorów: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biblioteki Narodowej, Głównej Biblioteki Lekarskiej, Muzeum Sztuki w Łodzi, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka Karta, Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz zbiorów prywatnych rodziny Krzemieniów.