KONKURSUlubiona postać z utworów Marii Konopnickiej
maj–czerwiec 2022

Zapraszamy małych i dużych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu Baśniomalowanie, którego tegoroczna tematyka obejmuje utwory literackie Marii Konopnickiej. W 2022 roku obchodzimy 180-tą rocznicę urodzin tej wielkiej polskiej poetki, publicystki i tłumaczki, jednej z największych pisarek literatury polskiej. Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach jako córka Józefa Wasiłowskiego i Scholastyki z Turskich, zmarła zaś 8 października 1910 r. we Lwowie. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest postać z utworów Marii Konopnickiej: np. O Janku Wędrowniczku, O krasnoludkach i o sierotce Marysi, Na jagody, Szkolne przygody Pimpusia Sadełko, Co słonko widziało itp. Zachęcamy do twórczej zabawy!

WYMOGI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC:
● konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Prace mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową lub malarską: ołówek, kredki, pastele, farby (akwarela, akryl), itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych,
● uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie, wcześniej nie publikowaną i nienagradzaną,
● wymagany format prac A3 (297 x 420 mm),
● do pracy powinien być dołączony załącznik w postaci zaklejonej koperty, zawierającej wewnątrz kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
● uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

KATEGORIE WIEKOWE:
● dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat),
● dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I – III),
● dzieci w wieku szkolnym (klasy IV – VI),
● dzieci w wieku szkolnym (klasy VII – VIII),
● podopieczni ośrodków szkolono-wychowawczych.


Termin przekazania prac konkursowych do 9 czerwca 2022 roku do siedziby Organizatora, Muzeum Historycznego w Lubinie, ul. Rynek 23, infopunkt (ratusz).Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2022 r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród.Wszelkie informacje o konkursie udzielane są pod numerem tel. 76 754 45 11 (infopunkt), 728 936 276 (koordynator).

Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniem na Facebooku

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne poniżej i w muzealnym infopunkcie (Rynek 23, ratusz).