KONKURSKotylion niepodległościowy
październik–listopad 2022

Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości, dlatego przygotowaliśmy dla Was konkurs.

Tematem konkursu jest kotylion niepodległościowy. Praca konkursowa to kotylion w barwach narodowych inspirowany kokardą narodową o średnicy nie przekraczającej 20 cm.


WYMOGI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC:
• kotylion powinien być przestrzenny, wykonany zgodnie ze wskazówkami Prezydenta RP, rozeta z białym w środku, a czerwonym na zewnątrz. Kolejność ta może być odwrócona tylko wtedy, gdy jest ona podkładką pod godło Polski,
• wielkość pracy nie może przekroczyć 20 cm,
• kotylion powinien zawierać uchwyt do przypięcia,
• technika wykonania prac jest dowolna: papier, krepina, włóczka, filc, tkanina itp.


KATEGORIE WIEKOWE:
• I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym,
• II kategoria – dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I – III),
• III kategoria – dzieci w wieku szkolnym (klasy IV – VIII),
• IV kategoria – podopieczni ośrodków szkolono-wychowawczych.


Termin przekazania prac konkursowych do 6 listopada 2022 roku do siedziby Organizatora: Muzeum Historycznego w Lubinie, ul. Rynek 23, infopunkt (Ratusz).


Ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada 2022 r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród.


Wszelkie informacje o konkursie udzielane są pod adresem: konkursy@muzeum.lubin.pl oraz pod numerem tel. 76 754 45 11, 728 936 276.