Komunikat

Muzeum Historyczne w Lubinie w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 funkcjonuje w sposób ograniczony. Zgodnie z wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Rzeczpospolitej Polskiej ograniczenia działalności naszej instytucji oznaczają czasową rezygnację z proponowanej dotychczas oferty. Do odwołania obecnie panujących obostrzeń zawieszone zostały warsztaty artystyczne, spotkania twórcze, konferencje i wykłady. Część zajęć realizowana jest w formie wirtualnej, udostępnianej przez muzealne media społecznościowe. Czasowo zawieszona została również działalność wystawiennicza. Stałe ekspozycje muzealne są nieczynne, a czasowe wystawy nie są obecnie organizowane. Ograniczenia funkcjonowania muzeum zostaną odwołane wraz ze zmianą aktualnie obowiązujących obostrzeń.