W obcych mundurach. Polacy – jeńcy I wojny światowej

Wystawa prezentuje losy żołnierzy polskiego pochodzenia, którzy walcząc w ramach armii zaborczych w latach I wojny światowej, nierzadko stawali naprzeciw siebie na polu walki, a po przegranej bitwie  trafiali do niewoli w różnych państwach. Ich dzieje pokazane zostały na szerokim tle sytuacji na świecie w chwili wybuchu i w trakcie światowego konfliktu z lat 1914–1918. Ekspozycja na konkretnych przykładach przedstawia sytuacje, w jakich znalazło się ok. 400 tys. Polaków – żołnierzy państw zaborczych w obozach jenieckich utworzonych przez Austro-Węgry, Francję, Niemcy, Rosję i Włochy, poczynając od momentu dostania się do niewoli, poprzez długotrwałą nierzadko izolację, aż po powrót do kraju. Zdjęcia, fragmenty z ówczesnych gazet, listy i archiwalne dokumenty umieszczono na wielkoformatowych planszach. Wystawa pochodzi z Centrum Jeńców Wojennych