Jan TysiewiczIlustracje do dzieł literackich Adama Mickiewicza
wystawa czasowa
01.04.2022–11.05.2022

Ratusz, Galeria Ratuszowa

Wystawa ilustracji książkowych Jana Tysiewicza (właściwie Władysława Niewiarowicza). Artysta tworzył w drugiej połowie XIX wieku. Jego głównymi dziedzinami artystycznymi były ilustracje książkowe oraz malarstwo portretowe. Najciekawsze dzieła Tysiewicz stworzył na emigracji. Po powstaniu listopadowym mieszkał między innymi we Lwowie oraz Wiedniu, ostatecznie osiadł w Paryżu. Zasłynął ilustrując wydane we Francji w 1851 roku poematy Adama Mickiewicza GrażynaKonrad Wallenrod w tłumaczeniach na język francuski i angielski, a następnie najwybitniejsze dzieło pisarza Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Poematy Mickiewicza z ilustracjami Tysiewicza zostały wznowione przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe w Warszawie w roku 1982. Niespełna trzydzieści z nich zobaczyć można na wystawie prezentowanej w Galerii Ratuszowej.