Historyczna architektura Lubina
wystawa czasowa
15.09–5.12.2023

Rynek, wystawa plenerowa

Od połowy września br. na lubińskim Rynku można się zapoznać z najbardziej charakterystycznymi historycznymi budowlami naszego miasta. Zaprezentowane zostały na planszach plenerowej wystawy pt. Lubin. Zabytki architektury. Cz. 1. Ekspozycja prezentuje dziewięć najokazalszych budowli oraz kompleksów architektonicznych będących niepowtarzalnymi, materialnymi świadectwami przeszłości Lubina. Wystawa jest projektem, który z czasem będzie rozbudowywany – powstawać będą następne jego części ukazujące kolejne, ważne dla naszego regionu, miejsca. Pokazane na planszach wystawy obiekty, jak np. gotycki kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej, barokowy ratusz czy średniowieczne mury miejskie, prezentowane są za pomocą wielkoformatowych fotografii uwidaczniających ich stan obecny oraz reprodukcji dawnych, zazwyczaj ponad stuletnich, zdjęć i pocztówek.

Wystawa przygotowana została przez Stowarzyszenie „Sport-Art.” we współpracy z Muzeum Historycznym w Lubinie.

Opracowanie merytoryczne i graficzne: Piotr Bieruta

Fotografie: Tomasza Folta i Grzegorz Kraska