Drogi ku Niepodległości
Wystawa czasowa
08.04.2018 –31.09.2018

Rynek, wystawa plenerowa

Kolejna wystawa plenerowa przygotowana w ramach programu „Projekt Polska 1918–2018” przedstawiała dzieje Polski obejmujące szczególnie trudny okres od I rozbioru w 1772 roku do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Na kilkunastu planszach zaprezentowane zostały różne, niezwykle ważne dla historii narodu polskiego tematy, jak np.: traktaty rozbiorowe, uchwalenie Konstytucji 3 Maja czy narodziny Wojska Polskiego.