Dolnośląskie rezydencje w II poł. XIX w. Litografie z kolekcji Alexandra Dunckera
Wystawa czasowa
05.06.2021–04.07.2021

Ratusz, Galeria Ratuszowa

Ekspozycja litografii przedstawiających widoki dolnośląskich rezydencji z czasów od 1857 do 1883 r.
Prezentowane reprodukcje pochodziły z wielotomowego dzieła autorstwa Alexandra Friedricha Wilhelma Dunckera, który na przestrzeni ponad dwudziestu lat opisał historię niespełna tysiąca rezydencji, pałaców i zamków położonych na terenie ówczesnych prowincji byłego Królestwa
Pruskiego. Duncker zlecił również wykonanie litografii ilustrujących znaczną większość tych obiektów, w tym 155 ukazujących wybrane rezydencje dolnośląskie. Ich autorami byli popularni wówczas ilustratorzy – jak m.in.: Theodor Blätterbauer, Ferdinand Pazelt czy Hans Schmidt.