Bazy PGWARw Polsce
wystawa czasowa
23.02–12.11.2023

Lokalizacja: bunkier nr 2

Ekspozycja przybliża zagadnienia związane z okupowaniem wielu obiektów na terenie Polski przez jednostki Armii Radzieckiej, zwłaszcza na ziemiach zachodnich, tzw. Ziemiach Odzyskanych. Na wystawie zobaczyć można m.in. mapę z rozlokowaniem garnizonów Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (PGWAR), umundurowanie radzieckich żołnierzy, broń i specjalistyczny sprzęt wojskowy.