Artur GrottgerPolonia
wystawa czasowa
19.01-28.02.2023

Ratusz, Galeria Ratuszowa

Ekspozycja cyklu rysunków patriotycznych autorstwa Artura Grottgera, którego tematyka poświęcona jest powstaniu styczniowemu.  Serię pt. „Polonia” artysta wykonał w 1863 roku. Część z nich narysował podczas krótkiego pobytu w kraju, gdy przygotowywał się do wzięcia udziału w powstaniu styczniowym, natomiast reszta prac powstała w wiedeńskiej pracowni artysty. Ilustracje w symboliczny sposób ukazują przebieg wydarzeń podczas tego zrywu wolnościowego na obszarze Królestwa Polskiego. Artysta na dziewięciu czarno-białych rysunkach przedstawił romantyczną, wypełnioną symbolicznymi treściami wizję narodu polskiego podczas walki o niepodległość. Oryginały „Polonii” bardzo rzadko prezentowane są publicznie, obecnie znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie.