Park Leśny

To miejsce spacerów, rekreacji i lekcji historii dla dzieci i dorosłych. Usytuowany jest na os. Przylesie, między ulicami: Kwiatową, Wrzosową i Gajową. Zajmuje powierzchnię ponad 27 hektarów.

W 2018 roku w ramach zadania pn. „Adaptacja terenu Parku Leśnego na realizację projektu Park Militarny w Lubinie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Muzeum Historyczne w Lubinie podjęło się rewitalizacji parku i stworzenia w nim m. in. muzeum plenerowego. W tym celu zaadaptowane na przestrzeń muzealną zostały zabytkowe ziemne i murowane budowle wchodzące w skład kompleksu strzelnicy artyleryjskiej. W jej obrębie powstała ścieżka edukacyjna „Wielka Wojna”, na którą składają się wybudowane w ramach projektu okopy, kontenery i zabytkowe wagony.

W celach wystawienniczych wykorzystywane są też cztery bunkry. Po remoncie stały się przestrzenią, w której prezentowane są wystawy czasowe oraz wystawa stała pt. „Okupacja sowiecka”.


23 sierpnia 2019 roku na terenie Parku Leśnego otwarto park linowy oraz konstrukcję w kształcie krokodyla dla młodszych dzieci. Jest to miejsce rekreacji chętnie odwiedzane przez rodziny z małymi i starszymi dziećmi, młodzież, dorosłych, a także seniorów. Z parku linowego i krokodyla korzystają także szkoły i przedszkola.