Park Leśny


Muzeum Historyczne w Lubinie realizuje zadanie pn. Adaptacja terenu Parku Leśnego na realizację projektu "Park Militarny w Lubinie". Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.