2018-09-20: Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz.1579,2018/, Zamawiający Muzeum Historyczne w Lubinie zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy o zmówienie publiczne, zgodnie z treścią ogłoszenia:500227099-N-2018 z dnia 20-09-2018.
Ogłoszenie