2019-11-04: Działając na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz.1843/, Zamawiający Muzeum Historyczne w Lubinie, zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy o zmówienie publiczne, zgodnie z treścią ogłoszenia:550236269-N-2019 z dnia 04-11-2019.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy