2017-12-18: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługę wykonania ceramicznych rzeźb postaci żołnierzy w skali 1:1 w ilości 100 sztuk oraz ceramicznych koszy na śmieci w kształcie pocisku w ilości 50 sztuk oraz atrap pocisków w ilości 100 sztuk.
Strona 1 z 2
Strona 2 z 2