2020-07-02: Zamawiający Muzeum Historyczne w Lubinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w zakresie budowy kawiarenki – obiektu kontenerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą instalacyjną na terenie Parku Leśnego w Lubinie pod numerem MH 1/5/ZP-PN/01/2020, o wartości poniżej 5 350.000 EURO.
WYBÓR OFERTY

2020-06-10: Zamawiający Muzeum Historyczne w Lubinie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 18443), prowadzi postępowanie przetargowe w zakresie budowy kawiarenki – obiektu kontenerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą instalacyjną na terenie Parku Leśnego w Lubinie pod numerem MH 1/5/ZP-PN/01/2020 dokonała otwarcia ofert i na tej podstawie informuje jak w załączeniu.
Informacja z otwarcia ofert

2020-05-28: Zamawiący Muzeum Historyczne w Lubinie prowadzi postępowanie przetargowe w zakresie budowy kawiarenki – obiektu kontenerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą instalacyjną na terenie Parku Leśnego w Lubinie pod numerem MH 1/5/ZP-PN/01/2020, o wartości poniżej 5 350.000 EURO
Załączniki