2019-06-28: Muzeum Historyczne w Lubinie, sprzedając środek trwały w drodze publicznego, pisemnego przetargu, informuje o zmianie treści ogłoszenia zgodnie z załącznikami.
OFERTA.pdf
ZARZADZENIE_NR_25.pdf
ZMIANA_OGLOSZENIA.pdf

2019-06-19: Muzeum Historyczne w Lubinie działając na podstawie art. 27 ust.2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.406 ) sprzedaje środek trwały w drodze publicznego, pisemnego przetargu.
Zarządzenie nr 6
Ogłoszenie
Dokumentacja fotograficzna
Formularz ofertowy

2019-09-05 Muzeum Historyczne w Lubinie działając na podstawie § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.1993 nr 97 poz. 443), zawiadamia o unieważnieniu postępowania.
Protokół zbycia środka trwałego