Sport w Lubinie

Ratusz, łącznik kondygnacyjny

W pierwszej części wystawa przedstawia archiwalne fotografie przedstawiające wydarzenia sportowe w Lubinie lat 70. XX wieku. Autorem fotografii jest Krzysztof Raczkowiak. Następnie oglądać można współczesne zdjęcia dokumentujące sukcesy lubińskich drużyn sportowych oraz indywidualnych sportowców. Na wystawie prezentowane są także sportowe trofea i pamiątki.