Kultura w Lubinie

Ratusz, poddasze

Prezentacja plakatów oraz zdjęć dokumentujących wybrane wydarzenia kulturalne odbywające się w Lubinie na przestrzeni minionego dziesięciolecia oraz prezentacja wydawnictw muzycznych (płyty) lokalnych zespołów składają się na wystawę pokazującą życie kulturalne miasta.