O muzeum

Muzeum Historyczne w Lubinie powołane zostało do istnienia w dniu 1 sierpnia 2016 roku. Instytucja jest samorządową jednostką organizacyjną, funkcjonującą w ramach struktury Gminy Miejskiej Lubin. Główny oddział Muzeum znajduje się w odremontowanym budynku zabytkowego ratusza.

Oficjalnie Muzeum zostało otwarte 17 maja 2018 roku. Zwiedzający mogą oglądać wystawy stałe ukazujące dzieje miasta i regionu w formule narracyjnej opowieści muzealnej. W pomieszczeniach wystawienniczych prezentowane są zarówno oryginalne eksponaty, jak i repliki oraz reprodukcje, pozwalające na bezpośredni kontakt widza z przedmiotami i indywidualne zaangażowanie w zwiedzanie. Założeniem takiego sposobu prezentacji jest stworzenie przestrzeni służącej nie tylko biernemu oglądaniu, ale również aktywnemu uczestnictwu i interakcji z prezentowanymi treściami. Ponadto ekspozycje przygotowane zostały z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań audiowizualnych – m.in. są to emisje filmowe, dźwiękowe oraz dotykowe ekrany edukacyjne.

Oprócz stałej ekspozycji Muzeum prezentuje tematyczne wystawy czasowe, a jego działalność koncentruje się na popularyzacji Lubina oraz regionu. Zadania placówki to także szeroko pojęta działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna oraz wydawnicza.

Do zwiedzania Muzeum zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w sobotę i niedzielę w godz. 10.00-16.00, Rynek 23, 59-300 Lubin.

Wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Grupy zorganizowane zainteresowane oprowadzaniem przez przewodnika proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny:76 754 45 00.

Adres do korespondencji:
Muzeum Historyczne w Lubinie
ul. Mikołaja Pruzi 7, 9
59-300 Lubin

tel. 76754 45 00, fax 76754 18 00
sekretariat@muzeum.lubin.pl