Projekt Polska 1918-2018

W ramach edukacji muzealnej Muzeum Historyczne w Lubinie przygotowało całoroczny program pn. „Projekt Polska 1918-2018” skierowany do dzieci i młodzieży.

W ofercie znajdował się cykl zajęć pogłębiających wiedzę historyczną, która przekazywana była uczestnikom w formie dostosowanej do ich wieku. Tematyka spotkań nawiązywała do ważnych dla Polski wydarzeń nie tylko historycznych, ale także społecznych i kulturalnych od momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku. W każdym miesiącu poruszane było inne zagadnienie – zgodnie z wydanym przez muzeum kalendarzem na rok 2018, który był jednym z elementów programu „Projekt Polska 1918-2018”.

Zajęcia kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III miały charakter warsztatów artystycznych, dla dzieci starszych i młodzieży – krótkich lekcji historii.